top of page
kuratka.png
Kuřátka 
 • Zapojovat nejmladší děti postupně do malých kolektivů

 • Pěstovat základy hygienických a sebeobslužných návyků

 • Hravou formou učit děti základním pravidlům při zacházení s VV materiálem

 • Rozvíjet řeč dítěte od nejelementárnějších základů – napodobováním, opakováním, až po vyjádření se větou holou

 • Spolupráce s rodiči: individuální pohovory, informace na nástěnkách

berusky.png
motylci.png

Berušky

Motýlci

 • Vést děti hrát si, pracovat, žít v menším kolektivu

 • Rozvíjet řeč – u nejmladších dětí – napodobování, opakování slov - u starších dětí – souvislejší projev v jedn. rozvitých větách

 • Vyžadovat základní hygienické návyky s pomocí uč. i bez ní

 • Pěstovat částečnou samostatnost při sebeobsluze

 • Výtvarně se projevovat v jednoduché malbě a kresbě

 • Spolupráce s rodiči: individuální pohovory, informace na nástěnkách

 • Usilovat o respektování kolektivu, zapojování dětí do většího kolektivu, vzájemný respekt, pomoc a úcta

 • Kontrolovat provádění hygienických návyků

 • Pěstovat samostatnost v sebeobsluze, přiměřenou rychlost

 • Zvládat některé výtvarné techniky, používat je ve výt. projevu, uplatňovat fantazii, kreslit a malovat v realitě

 • Samostatně se umět vyjádřit v rozvitějších větách, zaměřit se na správnou výslovnost, správné dýchání

 • Spolupráce s rodiči: individuální pohovory, informace na nástěnkách

beruska.png
motylek.png
vlastovka.png

Vlaštovky 

 • Cílevědomě, systematicky, ale hravou formou a motivací připravovat děti do 1. třídy ZŠ.

 • Vnášet kulturu projevu při hygienických návycích, sebeobsluze a hlavně při stolování a kontaktu s dospělými

 • Ve výtvarné činnosti pracovat technicky správně, zaměřit se na dějové vyjádření, propracované detaily, zvládnout daný formát

 • Umět se souvisle vyjadřovat v rozvitých větách, doporučovat nápravu výslovnosti, rozšiřovat přiměřeně slovní zásobu

 • Individuelně rozvíjet znalosti, schopnosti, sebevědomí u dětí s odkladem ŠD, vést o nich záznamy (pokrok)

 • Spolupráce s rodiči: individuální pohovory, informace na nástěnkách

vlastovka.png
bottom of page