top of page
da9bf8_e26a2eedd015498bad546f40f21f29dd_mv2.jpg
ptacek2.png

Vítejte v Paletce!

 

Naším cílem je vytvářet vstřícné a estetické prostředí, které má vliv na pohodu všech, kterých se týká. Na základě citových prožitků rozvíjet výtvarný projev dětí a tím zachovat tradici výtvarného zaměření naší mateřské školy.

Aktuality 
Naše třídy
kuratka.png
berusky.png
motylci.png
vlastovka.png
Jídelní lístek

Školní řád

Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747

Trávníčkova 1747/39 Praha 5, Stodůlky 15500

                                                                     

                                                                                                                                                                                               V Praze dne: 17.5.2024

 

VĚC:  VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

 

Mateřská škola Paletka, Praha 13, Trávníčkova 1747, zastoupena ředitelkou Bc. Alenou Černohorskou rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  takto:

Výsledky zápisu šk.rok 2024-2025

Bc. Alena Černohorská

ředitelka MŠ PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747

Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747

Trávníčkova 1747/39 Praha 5, Stodůlky 15500

                                                                     

                                                                                                                                                                                                 V Praze dne: 9.4.2024

 

Věc:  Stanovení výše úplaty za poskytování nepovinného předškolního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Dobrý den,

ráda bych Vás touto cestou informovala o stanovení nové výše úplaty za poskytované (nepovinné) předškolní vzdělávání od školního roku 2024/2025. Rada městské části Praha 13 toto stanovila v souladu s ustanovením § 123 ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění svým ustanovením č. UR.0123/2024 (viz. příloha) přijatým na své 6. schůzi dne 25.3.2024 pro městskou částí zřizované mateřské školy částku 900,- Kč měsíčně na 1 dítě jako výši úplaty za poskytované (nepovinné) předškolní vzdělávání a to s účinností od 1.9.2024.

 

S úctou

Bc. Alena Černohorská

ředitelka MŠ PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747

„ŠKOLIČKA NANEČISTO ANEB DVEŘE DOKOŘÁN V  MŠ PALETKA“

 

 Praha 13, Trávníčkova 1747 se pro veřejnost otevřou ve čtvrtek 18.4.2024 od 9:00 - 11:00 hod.

 

  Ředitelka školy vás seznámí s postupem přijímání dětí, se školním řádem a organizací dne v naší mateřské škole, bude odpovídat na Vaše otázky.

 

  Navštivte nás se svými dětmi a budete si moci vyzkoušet, jak vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Pod vedením paní učitelky si budeme společně hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobíme.

 

                                                                                                                                                                Všichni jste srdečně zváni

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Přijímání dětí na školní rok 2024/2025
Kritéria
Desatero pro rodiče předškoláka
Co by mělo dítě zvládat
Evidenční list
Adaptační plán pro děti
STRAVNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Děti do 6 let

 

Celodenní stravné ( přesnídávka,oběd,svačina )                    45,-/den

Polodenní stravné ( přesnídávka,oběd )                                 39,-/den

 

 

Děti, které dosáhnou 7 let od 1.9. do 31.8.2024

 

Celodenní stravné ( přesnídávka,oběd,svačina )                    48,-/den

Polodenní stravné ( přesnídávka,oběd )                                 42,-/den

 

 

Nejpozději do 8,30 hod. je třeba telefonicky omluvit nepřítomnost dítěte. Neomluvené dítě bude první den nepřítomnosti započteno do stavu dětí a bude mu počítáno stravné.

Číslo účtu :  127 843 339  /  0800

 

Platba školného a stravného jednou částkou, nejlépe trvalým příkazem ( bez července a srpna )

 

Školné 500,- + stravné 945,- = 1445,-  celodenní

Školné 500,- + stravné 819,- = 1319,-  bez odpoledních svačin

Stravné 945,-  předškoláci celodenní

Stravné 819,-  předškoláci bez odpol.svačin

Stravné 1008,-  předškoláci s odkladem školní docházky celodenní

Stravné 882,-  předškoláci s odkl.školní docházky bez odpol.svačin

                                 

 

Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku nebo dle individuální dohody.

kytka1.webp
Podmínky COVID-19.webp
"Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, křídla proto, aby mohly  odletět a zase se vrátit. Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí, dětským křídlům pomůže odletět a vyzkoušet si to, co se naučily."
houbicky.webp
bottom of page